SUKELLUSTYÖT / SUKELLUSPALVELUT:

Sukellustyöt / sukelluspalvelut:

Yrityksemme sijaitsee Maskussa, aivan Turun kaupungin kupeessa. Tarjoamme sukelluspalvelut niin yrityksille, yksityisille, yhdistyksille kuin viranomaisillekin.

Pääasiallinen toiminta-alueemme on Turku / Varsinais-Suomi, Helsinki / Uusimaa, Pori / Satakunta sekä Tampere / Pirkanmaa, mutta teemme toki töitä kaikkialla Suomessa kaikkina vuodenaikoina ja kellonajasta riippumatta – meille voi aina soittaa.

Viistokaikumme voi tehostaa, monipuolistaa ja nopeuttaa monia töitä, kuten laajempia tarkastustöitä, kaapelitöitä ja etsintätöitä.

Joissakin palveluissa (myöhemmin useammissa) on lisää.. -linkki. Sen alta saa lisää ja tarkempaa tietoa ko. palvelusta sisältäen mm. pdf-version tulostusta tai talletusta varten.

Teemme käytännössä kaikkia sukellustöitä. Alla on esimerkkejä tarjoamistamme palveluista.

Vedenalaiset räjäytys- ja louhintatyöt

Sukeltajallamme on panostajan pätevyys. Hoidamme vedenalaiset 

räjäytys- ja louhintatyöt, kuten irtokivien ja karikkojen räjäytykset, laiturialueiden tai laivaväylien louhintatyöt sekä kaapeli- ja putkilinjojen kanaalilouhinnat.

Turvallisuuden takaamiseksi käytämme vedenalaisissa räjäytys- ja louhintatöissä vain sähkötöntä sytytysjärjestelmää (Exel U Det). 

Väylänhoitotyöt

Liikennevirasto avaa väylänhoidon ja kanavien käytön kunnossapitopalvelut kilpailulle. Näihin urakoihin olisimme kiinnostuneita lähtemään mukaan.

Tarjoamme urakoitsijoille ammattitaitoisen ja luotettavan sukelluspalveluiden osaamisemme kilpailukykyiseen hintaan. Solmimme tarvittaessa pitempiaikaisen sopimuksen. Toki teemme tarvittaessa myös yksittäisiä väylänhoitotöitä.

Hoidamme mm. tarkastussukellukset (raportteineen) sekä huolto-/korjaustyöt. 

Siltatyöt

Tiehallinnon arvion mukaan vuoteen 2020 mennessä noin 4500 siltaa kaipaisi peruskorjausta. Heille voimme tarjota esim. siltojen vedenalaisten rakenteiden tarkastussukellukset, huolto- ja korjaustyöt.

Palvelumme kattaa myös uusien siltojen vedenalaiset rakennustyöt sekä väliaikaisten siltarakenteiden purkutyöt.

Vesi- ja voimalaitokset sekä padot

Tarkastamme vesi- ja voimalaitoksien sekä patojen vedenalaisten rakenteiden kunnon. Annamme työstämme tarkan raportin, jossa hyödynnetään sukeltajan kypärässä olevaa kameraa (DVD sekä stillkuvat vauriokohdista). Suoritamme myös edellä mainittujen kohtien korjaukset työn tilaajan vaatimusten mukaan. Hoidamme luonnollisesti myös monenlaiset pienemmät patotyöt ja voimalaitoksien vedenalaiset tehtävät, kuten esimerkiksi välppien puhdistukset ja vastaavat.

Satamat ja telakat

Satamille ja telakoille tarjoamme vastaavat tarkastustyöt, kuin edellä kohdassa 4 Voimalaitokset ja padot. Tämän lisäksi suoritamme luonnollisesti vedenalaiset korjaus- ja huoltotyöt, kuten laiturien kunnostustyöt (mm.valutyöt), purkutyöt (polttoleikkaus), telakointijärjestelmien kunnostus, telakointivaunun avulla nostettavan lautan pohjan puhdistus jäistä tai vaikka satamassa lepäävän aluksen kaikuluotaimien antureiden puhdistus.

Laiturityöt ja pienvenesatamat

Me huolehdimme siitä, että pienvenesataman tai vaikkapa kesämökkisi laiturit, ankkuroinnit ja poijut ovat asianmukaisessa kunnossa.

Palvelumme kattaa myös laitureiden rakennus- ja korjaustyöt.

Esimerkiksi laiturien ankkurointi pohjakallioon kuuluu sukelluspalveluihimme. Tämä ankkurointimenetelmä takaa laiturin pysymisen paikoillaan kovimmissakin myrskyissä.

Yksityisasiakas - huomioithan mahdollisuuden kotitalousvähennykseen.

Kalankasvatuslaitokset

Kalankasvatuslaitoksille voimme tarjota verkkojen tarkastukset, korjaukset ja vaihdot sekä kaikki muut laitoksien vedenalaiset työt.

Sukeltajallamme on kypärässään mm. kamera, joten autossamme olevasta TV-monitorista on mahdollista katsella samaa vedenalaista näkymää kuin hänkin.

Kaapeli-, putki- ja viemärilinjat

Suoritamme kyseisten linjojen tarkastus-, asennus- ja korjaussukelluksia. Sukellamme linjan läpi ja huolehdimme siitä, että putki tai kaapeli ei missään kohdassa nouse irti pohjasta ja altistu mm. jäiden aiheuttamille ongelmille.

Tarvittaessa koko linja voidaan kuvata vedenalaisella kameralla ja myös tallentaa DVD-levylle. Mikäli putkessa on vuoto, me etsimme sen ja työn tilaajan ohjeiden mukaisesti korjaamme vian.

Autamme mielellämme myös yksityisiä ihmisiä, jotka tarvitsevat sukeltajan apua esim. maalämpöputken asennuksessa vesistöön tai sähkökaapelin vedossa omaan saareen. 

Etsinnät ja nostotyöt

Onko moottorikelkkasi, perämoottorisi, työkoneesi, mönkijäsi tms.

joutunut veden pohjaan? Me etsimme sen.

Me myös nostamme veden alta lähes mitä tahansa. Esimerkiksi laituripaikalleen uponneen veneen nosto kalustollamme hoituu turvallisesti ja venettä vahingoittamatta.

Käyttämillämme nostosäkeillä työ sujuu joutuisammin ja lähes aina huomattavasti työlauttaratkaisua edullisempaan hintaan. Huomaa, että niillä voidaan myös siirtää esim. laiturin tai poijun ankkurointipaino oikealle paikalleen. 

(kts. Viistokaikupalvelut)

Muut vedenalaiset työt

Aiemmin mainittujen palveluiden lisäksi olemme mm. irroittaneet naruja ja verkkoja potkureista, tarkistaneet laivojen ja lossien pohjia, siivonneet uimarantojen pohjista sinne kuulumattomia esineitä ja suorittaneet vedenalaisia poraustöitä.

Teemme siis käytännössä kaikkia sukellustöitä ja vaikkei vedenalainen työ suoranaisesti sopisi minkään palveluluettelomme otsikon alle, ole hyvä ja soita. Me vastaamme mielellämme. 

Viistokaikupalvelut

Viistokaikuluotaimen käyttö nopeutaa ja tehostaa vedenalaisia etsintä- ja nostotöitä.

Lisäksi voimme hyödyntää viistokaikua mm. kaapeli- ja putkilinjojen sekä satamien/pienvevesatamien tarkastustöissä.

Laitteistosta saatava valokuvamainen data on myös erinomainen lisä esim. raporteissa.